In zijn werk als scrummaster besefte Ad dat zijn 'Kleine Ik' van invloed is op de manier waarop hij in een team aanwezig is.
En... als dat voor hem geldt, dat ook anderen onvermoede kanten kunnen hebben die hun handelen beïnvloed.

In teams die langer bij elkaar zijn, kennen de teamleden elkaars kwaliteiten en vaak ook wel de voorkeursstijlen van handelen.
Door dit verhaal in te zetten boorde Ad in enkele teams nog een diepere laag aan. De eigen IK van teamleden die vaak verborgen blijft maar de onderlinge relatie en het werken in een team óók beïnvloedt zoals schijnbaar tegenstrijdige persoonskenmerken, jeugdherinneringen die het handelen van iemand nog steeds (vaak onbewust) bepalen, onuitgesproken verlangens, enz.
Daarover meer van elkaar weten lost zeker niet ieder probleem in een team op, maar geeft wel opening voor begrip én voor gesprek.

Ad zet deze werkwijze in door de tekst van Kleine Ad te spelen waarbij ook de marionet wordt ingezet.
Teamleden krijgen daarna 5 minuten de tijd om na te denken over hun eigen kleine ik en (voor zichzelf) daarbij wat steekwoorden op te schrijven. Daarna wordt de marionet doorgegeven, wie de pop in handen heeft vertelt welke Kleine Ik hem/haar beïnvloedt.

Werk je regelmatig met groepen en wil je deze werkvorm inzetten? Gebruik dit dan als uitgangspunten en tips:

  • Doe dit met teams waar voldoende vertrouwen tussen de groepsleden is (eerste laag in de piramide van Lencioni)
  • Als facilitator ben je bekend met de teamleden, maak je deel uit van de bestaande vertrouwensrelatie
  • Vertel over je eigen kleine Ik, het verhaal Kleine Ad is niet jouw verhaal
  • Besteed zorg aan je eigen verhaal, zorg dat het taalkundig klopt én dat je het vlot kan brengen. Jouw verhaal moet goed blijven hangen om als inspiratie te kunnen werken voor de teamleden
  • Geef (net als de pop in Kleine Ad) een voorwerp door als 'vertelstok'
  • Benadruk dat (zoals gewoonlijk in dit soort sessies) alles wat wordt verteld binnen het team blijft!